1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

posted Oct 5, 2014, 3:22 PM by Petros Kavassalis   [ updated Oct 30, 2014, 12:27 AM ]
Πώς μπορώ να πληρώσω το Δημοτικό Φόρο ηλεκτρονικά; Γενικές Οδηγίες ΕΔΩ!

Ποιά έγγραφα πρέπει να υποβάλω συνημμένα;
 1. Δήλωση ΦΠΑ (για την αντίστοιχη περίοδο) με βάση την οποία θα υπολογισθεί ο Δημοτικός Φόρος 

 2. Δικαιλογητικά Απαλλαγής για το μέρος των εσόδων της επιχείρησης που ενδεχομένως αφαιρούνται από τα έσοδα με βάση τα οποία υπολογίζεται ο Δημοτικός Φόρος
  1. Ποιά είναι αυτά; Υπόδειγμα και Οδηγίες: ΕΔΩ!

 3. Συγκεντρωτική Δήλωση Τέλους: 
  Κάνετε download το αρχείο Word (.doc) που πρέπει να συμπληρώσετε:
  • Απόδοση Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων 0.5% - Δήλωση: κάνετε click ΕΔΩ!
  • Απόδοση Τέλους Φόρος Παρεπιδημούντων 0.5% - Δήλωση: κάνετε click ΕΔΩ!
  • Απόδοση Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων 5% - Δήλωση: κάνετε click ΕΔΩ!
  • Οδηγίες Συμπλήρωσης: ΕΔΩ!
ĉ
Petros Kavassalis,
Oct 30, 2014, 12:14 AM
ĉ
Petros Kavassalis,
Oct 30, 2014, 12:14 AM
Comments